item1Octave heeft als doel om de cultuur-historische waarde van het Turnhoutse orgels te promoten door het inrichten of door hun medewerking te verlenen aan initiatieven waarbij het orgel centraal staat. Dit doen we anders omdat we het orgel in ongewone en verrassende combinaties willen presenteren : orgel met voordracht, met dans, met film,...

Bovendien willen we het vormend aspect niet vergeten. De organist wordt tijdens het concert geprojecteerd op groot scherm bij het publiek wat voor de meeste mensen een sensationele en verrijkende ervaring is. Trouwens de jongeren onder 18 jaar kunnen haast alle activiteiten gratis bijwonen.

De vzw octave wil ook eigentijds en eigenlijk ook eigengereid zijn om zo aan het orgel een plaats te geven met een duidelijke meerwaarde in de maatschappij van de 21ste eeuw.
De vzw octave werd opgericht in juli 2008 met als leden: Nico Declerk (artistiek kader), Herman De Houwer, Frans Driesens, Roger Kox (penningmeester) , Marie-Paul Peeters, Xavier Swerts (voorzitter) en Johan Verheyen. In 2010 namen Frans Driesens en Marie-Paul Peters vrijwillig ontslag en overleed Johan Verheyen. Nieuwe leden traden toe: Chris Neefs (secretaris), Elisabeth Vercammen (bestuurslid), Guy Vanaerschot (bestuurslid), Luc Willems (bestuurslid), Sarah Van Gucht (bestuurslid) en
Luc Tips (Bestuurslid).

De trein van octave werd hoofdzakelijk onder de bezielende kracht van Nico Declerck op gang getrokken. Van de manier waarop dit gebeurde kan u een idee krijgen als u het archief van deze website raadpleegt. U komt dan uit bij de website die door Nico zelf werd aangemaakt en die hij, wegens nieuwe horizonten, niet verder kon onderhouden. Deze nieuwe horizonten, organisten en dan vooral de orgelcultuur wereldwijd aanjagen werd zijn grote uitdaging.
Hij richtte 'orgelradio' op dat reeds meer dan een miljoen luisteraars heeft en richtte ook BVBA Organroxx op waar hij deze nieuwe activiteiten in kon onderbrengen. Ook zijn werk bij de opera heeft hij tijdelijk opgegeven om deze roeping alle kansen te geven.
We duimen voor hem, moedigen hem aan en hebben er vertrouwen in dat bij vzw Octave de lopende zaken met de huidige ploeg kunnen verder gezet worden. Onder de hoofdding "Organroxx', onderdeel van deze website, zullen we in de toekomst het reilen en zeilen van zijn onderneming kunnen volgen.

Xavier Swerts

 

OrgelAperitief with bells

Opgelet de uren zijn veranderd van onze middagconcerten

De middagconcerten zijn opgestart in 2012 en kenden sindsdien een groot succes. Vorig jaar luisterden gemiddeld 180 mensen naar het orgel. En dat aantal zal dit jaar waarschijnlijk nog toenemen. Aan het orgelrecital verandert er dit jaar niets, het uur blijft hetzelfde, de gratis Corsendonk is nog steeds daar en de bijdrage voor de concerten is nog steeds vrij.

Bij het beiaardconcert wordt het uur verplaatst. We hebben de laatste jaren gemerkt dat er tijdens het beiaardconcert veel randanimatie was rond de banken van de kerktuin. Op het terras alleen van St-Joseph was niet voldoende ruimte om ons publiek op te vangen.

Dit jaar gaan de beiaardconcerten door van 11u30 tot 12u.

De stad Turnhout stelt het terras van het oude stadhuis ter beschikking van de luisteraars voor het beiaardconcert.

Als er een vaste luisterplaats is voor de beiaardconcerten kunnen we ook overwegen om TV-schermen te plaatsen om de beiaardier dichter bij zijn toehoorders te brengen.

Na het orgelconcert krijgt u van ons weer een voucher voor een gratis Corsendonk als aperitief voor de orgellunch die Restaurant St.-Joseph u aanbiedt tegen 13,50€. Wegens het succes is reserveren sterk aangewezen. Bel naar Kathleen op 0468 22 10 27 of voor onze Nederlandse vrienden op
00 32 468 22 10 27.

 Geniet ervan!

Beleef
De Vlaamse Meesters in Situ
meer

Adres zetel: vzw Octave, Deken Adamsstraat 12, 2300 - Turnhout.
Voorzitter: Xavier Swerts xavier.swerts@vzw-octave.be
Secretaris: Chris Neefs chris.neefs@vzw-octave.be tel: +32 (0)474 69 13 47
1 juni 2019