item1Octave heeft als doel om de cultuur-historische waarde van het Turnhoutse orgels te promoten door het inrichten of door hun medewerking te verlenen aan initiatieven waarbij het orgel centraal staat. Dit doen we anders omdat we het orgel in ongewone en verrassende combinaties willen presenteren : orgel met voordracht, met dans, met film,...

Bovendien willen we het vormend aspect niet vergeten. De organist wordt tijdens het concert geprojecteerd op groot scherm bij het publiek wat voor de meeste mensen een sensationele en verrijkende ervaring is. Trouwens de jongeren onder 18 jaar kunnen haast alle activiteiten gratis bijwonen.

De vzw octave wil ook eigentijds en eigenlijk ook eigengereid zijn om zo aan het orgel een plaats te geven met een duidelijke meerwaarde in de maatschappij van de 21ste eeuw.
 

item3

A: vzw Octave, Deken Adamsstraat 12, 2300 - Turnhout.
E: info@vzw-octave.be

© 5 maart 2019